Förnamn *

Efternamn *

Födelseår *

Klubb/Förening

Klass *Vänligen välj tävlingsklass ovan

Telefonnummer *

E-post *

Betalning

Betalning sker via swish
Vänligen skriv in namn på tävlande och tävlingsklass i swishen

WWR 8: 449kr
WWR 4: 349kr
WWR 3: 199kr
Svantes Barnlopp: 99kr

Swishnummer: 1235600390

Fyll i siffrorna i bilden nedan *